​Turystyka kulinarna. Czym jest i jak działa?

O turystyce kulinarnej mówi się w ostatnim czasie coraz więcej - według World Travel Association jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów turystyki. Czym tak naprawdę ona jest? Jakie inicjatywy obejmuje? Jest już pierwsza publikacja, której autorzy postanowili nieco uporządkować wiedzę dotyczącą tego zjawiska.

Efektem pracy Magdaleny Woźniczko, Tadeusza Jędrysiaka i Dominika Orłowskiego jest książka o dość oczywistym tytule: „Turystyka Kulinarna”. A w środku? Potężna garść informacji (na 256 stronach) zarówno teoretycznych jak i konkretnych przykładów inicjatyw w zakresie turystyki kulinarnej z całego świata. Autorzy zgromadzili w tabelach informacje dotyczące produktów regionalnych, szlaków kulinarnych, muzeów kulinarnych, wydarzeń, festiwalu smaku etc…

Kiedy odbywa się Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny? A kiedy Świętokrzyski Hubertus? A może ciekawi Was Podlaskie Święto Chleba? Wszystkie informacje znajdziecie w ksiażce, która choć prezentowana jest jako podręcznik zdecydowanie wykracza poza jego ramy i może być świetną lekturą dla każdego zainteresowanego turystyką i kulinariami. 


Spis treści

Wstęp

Rozdział I: Dziedzictwo kulinarne jako element turystyki

 1. Znaczenie gastronomii w turystyce

2. Sztuka kulinarna jako podstawowy składnik gastronomii

3. Dziedzictwo kulturowe a dziedzictwo kulinarne

4. Pojęcie turystyki kulinarnej, jej wartość i zakres

5. Rodzaje turystyki związanej z dziedzictwem kulinarnym

6. Turyści zainteresowani turystyką kulinarną

7. Sztuka kulinarna i jej miejsce na Liście Światowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO

8. Rozwój turystyki kulinarnej na świecie

9. Kreatywność jako szansa rozwoju turystyki kulinarnej

Rozdział II: Formy organizacji turystyki kulinarnej w Polsce

1. Inicjatywy mające na celu promocję turystyki kulinarnej

2. Jarmarki, festyny i kiermasze żywnościowe

3. Święta i festiwale kulinarne

4. Targi gastronomiczne

5. Prezentacje, pikniki kulinarne, konkursy i zawody mistrzów kuchni

6. Pokazy wytwarzania tradycyjnych produktów spożywczych

7. Szlaki kulinarne

8. Muzea kulinarne

9. Muzea skansenowskie jako ostoja podtrzymania ludowych tradycji kulinarnych

Rozdział III: Kuchnia polska i jej tradycje żywieniowe

1. Historia kuchni polskiej na przestrzeni wieków

2. Kuchnia jako element kultury ludowej

3. Zmysły człowieka i ich znaczenie w kuchni polskiej

4. Charakterystyczne surowce, produkty i potrawy, występujące we współczesnej kuchni polskiej

5. Świąteczne tradycje kulinarne w Polsce

6. Tradycje polskiej gościnności

7. Polskie kuchnie regionalne jako element narodowego dziedzictwa kulinarnego

Rozdział IV: Kuchnie regionalne w Polsce

1. Pojęcie i podział kuchni regionalnych w Polsce

2. Charakterystyka polskich kuchni regionalnych oraz ich bogactwo i różnorodność kulinarna

Rozdział V: Marka tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych w Unii Europejskiej i Polsce

1. Istota i rola marki turystycznej

2. Tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe oraz ich ochrona w Unii Europejskiej

3. Lista Produktów Tradycyjnych w Polsce

4. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Zakończenie

Bibliografia


Karol